Contributie


Contributiebedragen voetbal: per 2019-2020:

- Vanaf 19 jaar: volledig seizoen: € 234,- (+ € 10,- kunstgras + € 12,5,- kledingfonds)
- 25+ / 35+ / 45+: 117,- (+ € 10,- kunstgras + € 12,5,- kledingfonds)
- 17 t/m 18 jaar: € 190,- (+ € 10,- kunstgras + € 12,5,- kledingfonds)
- 15 t/m 16 jaar: € 159,- (+ € 10,- kunstgras + € 12,5,- kledingfonds)
- 13 t/m 14 jaar: € 141,- (+ € 10,- kunstgras + € 12,5,- kledingfonds)
- 11 t/m 12 jaar: € 126,- (+ € 10,- kunstgras + € 12,5,- kledingfonds)
- 4 t/m 10 jaar: € 115,- (+ € 10,- kunstgras + € 12,5,- kledingfonds)

Contributiebedragen handbal: per 2018-2019:

- Vanaf 19 jaar: volledig seizoen: € 254,- (+ € 10,- kunstgras + € 12,5,- kledingfonds)
- Recreanten: 137,- (+ € 10,- kunstgras + € 12,5,- kledingfonds)
- 17 t/m 18 jaar: € 209,- (+ € 10,- kunstgras + € 12,5,- kledingfonds)
- 15 t/m 16 jaar: € 178,- (+ € 10,- kunstgras + € 12,5,- kledingfonds)
- 13 t/m 14 jaar: € 161,- (+ € 10,- kunstgras + € 12,5,- kledingfonds)
- 11 t/m 12 jaar: € 146,- (+ € 10,- kunstgras + € 12,5,- kledingfonds)
- 4 t/m 10 jaar: € 135,- (+ € 10,- kunstgras + € 12,5,- kledingfonds)

Walking Football / Trainende leden:
* Walking Football/Trainende leden betalen de helft van de reguliere contributie.
* Walking Football/Trainende leden betalen geen bijdrage voor het kledingfonds omdat ze geen gebruik maken van kleding van de vereniging.
* Walking Football/Trainende leden betalen geen bijdrage voor het kunstgras. Dit ter compensatie omdat ze geen bondslid zijn.
* Walking Football/Trainende leden zijn geen bondslid en mogen dus ook geen wedstrijden voetballen.

Steunende leden: € 25,-

  • De contributiebedragen worden in 4 termijnen (oktober, december, februari, april) middels een automatische incasso van uw rekening geïncasseerd.
  • Contributie die niet kan worden geïncasseerd wordt met terugwerkende kracht gefactureerd.
  • De contributie wordt jaarlijks verhoogd met de door het CBS vastgestelde prijscompensatie (inflatiecorrectie).
  • Elk lid is verplicht de contributie, die vastgesteld wordt op de jaarvergadering, te betalen binnen de daarvoor gestelde termijnen. Bij niet betalen neemt het bestuur maatregelen.
  • Omdat de vereniging voor ieder lid doorlopende kosten heeft (verzekering + afdracht KNVB/NHV) wordt bij het beëindigen van het lidmaatschap de volledige contributie van het seizoen geïnd.
  • 1 augustus begint voor de vereniging het nieuwe seizoen. Leden die willen stoppen moeten dit voor deze datum doorgeven aan de ledenadministratie. Indien een lid zich na 1 augustus afmeld wordt de volledige contributie van het seizoen geïnd.
  • Boetes opgelegd door de tuchtcommissie van de KNVB worden automatisch van uw rekening geïncasseerd, Ook de eventuele administratiekosten worden de speler in rekening gebracht.

Uitgelicht

Sponsoren

Shop

Volg RKSV Bornerbroek

@RKSVBornerbroek
Op 22 juni as vindt het jaarlijkse Pro-7 Toernooi plaats! facebook.com/story.php?stor…
Bekijk Tweet

@RKSVBornerbroek
Geef je op voor het Summer Football Event van RKSV! facebook.com/rksvbornerbroe…
Bekijk Tweet

Sponsoren