• Beste Brookers,

  Tijdens de campagne voor glasvezel in Bornerbroek werken DELTA Fiber en RKSV Bornerbroek samen! Glasvezel is een ontwikkeling die voor ons dorp belangrijk is, maar ook voor ons als sportclub.

  Een onderdeel van deze samenwerking is sponsoring van DELTA Fiber. Dit is een extra impuls voor ons en dus van grote waarde voor onze sportclub. Het brengt bij ons extra geld in het laatje. En tijdens deze coronaperiode kunnen we dat natuurlijk goed gebruiken!

  Overweeg je een glasvezelabonnement van Caiway of DELTA af te sluiten? Doe dat dan via ons! Het levert jou €25,- op, en wij krijgen €50,- per inschrijving die via onze website wordt gedaan. Aanmelden kan via de onderstaande linkjes of QR-codes waarmee je je aan kunt melden.

  Caiway: http://aklam.io/tKC4ng

  Delta: http://aklam.io/mDoUUp

  Het is ook mogelijk je in te schrijven tijdens de online inschrijfavond op 6 en 13 april vanaf 19.00 uur tot ca. 20.00 uur. Tijdens deze online inschrijfavond zal onder andere Bjorn Letteboer van Letteboer Automatisering uit Zenderen aanwezig zijn om u uitleg te geven over de voor- en nadelen van glasvezel.

  Om deel te nemen aan de inschrijfavond op 6 en 13 april klik je op de volgende link (de link werkt dan vanaf ca. 19:00 uur):

  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWQ2MzAwMTgtNjhmYS00NTJmLWI0MzYtNDUxMjc0YmZmY2I1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225b38d906-7b7a-475b-83b6-d3c2adb410c8%22%2c%22Oid%22%3a%2236d6920e-9e9c-4056-89d6-4b8ccd70c701%22%7d