• Zaaldiensten

  Zaaldiensten tijdens de zaalcompetitie

  De zaaldienst verzorgt bij elke wedstrijd de bediening van het scorebord en zorgt ervoor dat de wisselbanken en doeltjes klaar staan.

  Indien nodig kan de zaaldienst ook de wedstrijd vastleggen, indien dit niet lukt door de scheidsrechter, in het digitaal wedstrijdformulier. In het wedstrijdkoffertje is een tablet aanwezig om dit vast te leggen.

  Degene die als eerste is ingepland als zaaldienst dient het wedstrijdkoffertje op te halen bij de beheerder; degene die als laatste is ingepland als zaaldienst dient het koffertje weer terug te brengen. In dit wedstrijdkoffertje is een telefoonlijst aanwezig, een uitleg van het scorebord, een tablet, een reserve fluit en reserve scheidsrechters kaarten.

  Bij de jeugdwedstrijden zullen ouders met één van de leden die nog overblijft de zaaldienst verzorgen. Bij de wedstrijden van dames 1 wordt het wedstrijdsecretariaat door twee leden bemand.

  Het is voorgekomen dat er geen zaaldienst is komen opdagen. Hierdoor zien we ons als handbalcommissie, in samenstemming met het hoofdbestuur, genoodzaakt hier een sanctie op te zetten als iemand niet komt opdagen.

  Deze sanctie houdt in dat wij €15,- innen als iemand die op de lijst staat niet op komt dagen. Als degene zijn dienst geruild heeft en haar vervanger is niet gekomen, wordt toch de €15,- geïnd bij degene op de lijst en moet zij het zelf terugvragen aan degene die de zaaldienst heeft verzuimd. Mocht je dus als zaaldienst niet kunnen zorg dan zelf voor vervanging en maak hier duidelijke afspraken over.