• Regels

  Regels voor leden

  • Elk lid draagt tijdens de wedstrijd het voorgeschreven tenue en is er verantwoordelijk voor dat zijn handbaltenue schoon is en in goede staat verkeert.
  • Indien er geen medische bezwaren zijn, is men verplicht zich na de wedstrijd en training te douchen. Het dragen van doucheslippers wordt ten zeerste aangeraden.
  • Ieder lid dient de training te bezoeken. Afmelding voor een training minimaal een uur voor aanvang bij de trainer.
  • Afmelden voor een wedstrijd minimaal 1 dag voor aanvang van de wedstrijd bij de coach van je team.
  • Niet of onjuist afmelden kan gevolgen hebben voor het wel of niet meespelen bij de volgende wedstrijd.

  Voor, tijdens en na de wedstrijd of training

  • Correct en sportief gedrag is geboden.
  • Het dragen van een horloge, halsketting, ringen en oorbellen tijdens de wedstrijd is verboden.
  • Waardevolle eigendommen niet meenemen. De vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing van waardevolle goederen.
  • Mobiele telefoons staan uit.
  • Onder de 18 jaar wordt geen alcohol gedronken, we volgen hierin het landelijke beleid.
  • Men houdt de kleedkamer netjes en schoon.

  Nieuwe leden, aan- en afmelding, betalingen en boetes

  • Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli van het volgende jaar.
  • Afmelden vóór 31 mei schriftelijk of per mail bij het secretariaat (bornerbroek@handbal.nl). Later afmelden betekent dat de vereniging u wel de contributie voor het komende seizoen in rekening moet brengen i.v.m. afdrachten aan de NHV. Afmelden alleen aan het einde van het seizoen. Afmelden tijdens het seizoen is heel vervelend voor het team.
  • Een nieuw lid dat tijdens het lopende seizoen lid wordt, kan in eerste instantie alleen meetrainen. Als de NHV het bondsnummers heeft toegekend, dan pas is betreffende speler speelgerechtigd.
  • Aanmelden kan via het contactformulier op de website: www.bornerbroek.nl
  • De contributie kan verhoogd worden na instemming door de leden in de ledenvergadering.
  • Elk lid is verplicht de contributie, die vastgesteld wordt op de jaarvergadering, te betalen binnen de daarvoor gestelde termijnen. Bij niet betalen neemt het bestuur maatregelen.

  Aanvullende opmerkingen voor spelers en ouders

  • Het wedstrijdschema voor het komende weekend kunt u vinden in het Brooksblad, Hallo Almelo of digitaal via de website van het NHV of de HandbalNL app.
  • Uitslagen staan steeds de volgende week in het Brooksblad vermeld en via de website van het NHV of de HandbalNL app.
  • Wij proberen zoveel mogelijk gekwalificeerde trainers aan te trekken.
  • Voor de wedstrijden wordt een beroep gedaan op de ouders. U ontvangt van de betreffende coaches een meerijdschema, daarbij staat ook het wasschema van het tenue vermeld. Bij thuiswedstrijden wordt verwacht dat ouders ook meehelpen de wedstrijdtafel te bezetten.
  • Ook uw inzet is hard nodig om de meisjes te kunnen laten handballen. Dus meldt u aan als leider of scheidsrechter. Wij kunnen uw hulp van harte gebruiken. Wij als vereniging hebben voor u als vrijwilliger een ongevallenverzekering afgesloten.
  • Wij zouden het enorm waarderen als u de wedstrijden van uw dochter of zoon bezoekt.
  • Tijdens de schoolvakanties is er geen training voor de jeugd. Senioren trainen wel.
  • Indien ons reglement ontoereikend is, beslist de handbalcommissie in deze.