• Gedragscode

  NORMEN EN WAARDEN EN DE GEDRAGSCODE VAN DE RKSV BORNERBROEK

  Afspraken en regels zijn vergelijkbaar met verkeersregels: als iedereen zich er aan houdt, loopt het verkeer het beste. Voor samenwerking geldt hetzelfde. Als je je niet aan de afspraken houdt, breng je anderen in de problemen. Een gedragscode is geen vrijblijvend geschrift, maar een overeenkomst waarop je elkaar – indien nodig – kunt aanspreken. Helaas horen bij zo’n code ook sancties. Het is uiterst belangrijk dat ook het sanctiebeeld een breed draagvlak heeft binnen de vereniging. Het lid dat zich misdragen heeft, zal door het bestuur ter verantwoording geroepen worden en bij herhaling zullen er sancties volgens. Bij jeugdleden zullen de ouders op de hoogte gebracht worden.

  Sancties kunnen betrekking hebben op dienstverlening t.b.v. de vereniging en in het uiterste geval schorsing of royement.

  Hand- en voetbal is een teamsport. Individuele klasse is weliswaar belangrijk, maar ondergeschikt aan de onderlinge samenwerking tussen de spelers op het veld en de hulpkrachten die er omheen staan (reserves, leiders, trainers, verzorgers en (assistent)scheidsrechters). Bij een teamsport moet je op elkaar aan kunnen, niet alleen tijdens het spel maar ook bij alle zaken die er omheen gebeuren. Een teamsport vraagt verantwoordelijk van iedereen, zowel binnen als buiten het veld. Duidelijke gedragsregels – zeker als die binnen de gehele vereniging worden gerespecteerd – dragen daar nadrukkelijk positief aan bij. Dat betekent dat volwassenen, zowel spelers als vrijwilligers en ouders een voorbeeld voor de jeugd moeten zijn en eigenlijk verplicht zijn om anderen, zowel jeugd als volwassenen, op hun onvolkomenheden aan te spreken.

  Uitgangspunten:

  • Lid zijn van RKSV is meer dan alleen voetballen en handballen. Ieder actief lid levert een extra bijdrage in welke vorm dan ook, ieder naar kunnen en naar mogelijkheden.
  • Leden van RKSV tonen in gedrag en woord respect voor andere leden, vrijwilligers, medespelers, tegenstanders, scheidrechters en supporters, ongeacht herkomst, huidskleur, geslacht, handicap of godsdienstige overtuiging.
  • Aanwijzingen, gegeven door vrijwilligers, betrekking hebbend op zaken op en rond de sportaccommodaties dienen te worden opgevolgd.
  • Leden van RKSV praten met respect over de vereniging en proberen anderen voor de vereniging te interesseren.
  • De seniorenleden van RKSV, de leiders, de trainers en de ouders / verzorgers vervullen een voorbeeldfunctie voor de jeugdleden.
  • De leden van RKSV Bornerbroek gaan zorgvuldig om met het materiaal, de velden en gebouwen.
  • Pesten, bedreigingen en intimiderend gedrag worden binnen de RKSV niet getolereerd.
  • Diefstal moet gemeld worden bij het hoofdbestuur. Van diefstal wordt altijd aangifte gedaan. De vereniging kan voor diefstal niet aansprakelijk gesteld worden. Laat dus nooit waardevolle spullen liggen in de kleedkamer.
  • Fietsen en bromfietsen dienen in de rekken bij de entree geplaatst te worden. Vooral niet voor het toegangshek, want er moet altijd een ambulance op het terrein kunnen komen.
  • Geweld en misdragingen in het veld tijdens de wedstrijden worden behandeld naar de regels van de KNVB / NHV. Geweld en misdragingen voor of na de wedstrijd of voor, tijdens en na de training moeten worden gemeld bij het bestuur. Daarna zullen na hoor en wederhoor, eventueel sancties opgelegd worden.

  REGELS (ALFABETISCH GERANGSCHIKT)

  Activiteiten / festiviteiten

  Van leden van RKSV wordt verwacht dat ze zoveel mogelijk deelnemen aan belangrijke activiteiten zoals o.a. de Algemene Leden Vergadering.

  Afval

  Afval op het sportcomplex en in de sporthallen dient in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gegooid.

  Alcohol

  Voor of tijdens de wedstrijd / training mogen door deelnemers aan sportactiviteiten geen alcoholische dranken worden genuttigd. Spelers jonger dan zestien jaar mogen geen alcohol drinken op het sportcomplex. Ook niet als de ouders / verzorgers daarvoor toestemming geven. Beschonken mensen wordt de toegang tot de kantine ontzegd. Op zaterdagmorgen worden voor 13.00 uur geen alcoholische dranken geschonken in onze kantine op het sportcomplex. Gebruik van alcohol is alleen toegestaan in de kantine.

  Kleedkamers

  Houd de kleedkamers bij ons en ook bij andere verenigingen netjes. (zoals afval in de daarvoor bestemde bakken doen en bij gebruik van het toilet deze doorspoelen). Ook de kleedkamer schoonmaken met een trekker hoort tot een goede mentaliteit. Een leider dient dat te controleren. Bij de jeugd is het verplicht dat een leider in de kleedkamer blijft totdat de laatste speler vertrokken is en de kleedkamer schoon is zowel bij wedstrijden als trainingen.

  Meningsverschillen Meningsverschillen die betrekking hebben op een speler, het team of de vereniging (reservebeurten, trainingen, materiaal enz.) worden aan leiders, trainers of in het uiterste geval aan de handbal- of voetbal commissie voorgelegd.

  Parkeerplaats

  Auto’s dienen op de parkeerplaats te worden neergezet op de daarvoor bestemde plaatsen. Dus niet op de tussenstroken of de stoep.

  Persoonlijke bezittingen

  Laat waardevolle spullen, zoals geld en horloges en mobiele telefoons nooit in de kleedkamer achter, maar geef deze in bewaring bij de leider. Het bestuur of de vereniging is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen. Zorg als ouder / verzorger ervoor dat uw kind geen waardevolle spullen meeneemt naar de handbal of voetbal.

  Roken

  Tijdens activiteiten van de jeugd verzoeken we ouders, trainers en leiders niet meer te roken op ons sportcomplex

  Scheidsrechters

  Respecteer en accepteer de beslissingen van de scheidsrechters, waar dan ook. Door de aanwezigheid van een scheidsrechter kunt u sporten. Net zoals u fouten maakt in de wedstrijd, kan de scheidsrechter dat ook.

  Schorsing

  Een door de NHV of door de vereniging opgelegde schorsing wordt altijd ten uitvoer gebracht.

  Sponsors

  De R.K.S.V. Bornerbroek heeft grote en kleinere sponsoren die een financiële bijdrage leveren aan de vereniging. Zorg dat onze sponsoren tevreden kunnen zijn met onze uitstraling. Denk bij voorkomende gelegenheden (een etentje met het team, bloemen bij het kampioenschap enz.) of bij persoonlijke aankopen om dit bij een van de sponsoren te doen. Zorg ervoor dat de teamsponsor zo nu en dan van jullie hoort.

  Supporters

  Het is voor de ontwikkeling van kinderen goed, dat ouders / verzorgers en anderen belangstelling tonen tijdens wedstrijden of trainingen. Moedig ze op een positieve manier aan en laat “tactische”aanwijzingen achterwege. (Als u dit wilt geven wordt dan trainer / leider van een team).

  Taalgebruik

  Vloeken, schelden en het maken van discriminerende opmerkingen is kwetsend, en hoort in ieder geval niet thuis bij onze vereniging. Dit geldt uiteraard ook voor het uitdrukken in gebaren en gedrag. Spreek een ander er op aan als het gebeurt.

  Wedstrijden

  • Handbal/voetbal is een teamsport, waarbij het individu in dienst staat van het team. Voor de wedstrijden geldt dan ook een aantal regels:
  • Zorg dat het teambelang voorop staat. Dat betekent dat er altijd de bereidheid moet bestaan om in een ander team te spelen.
  • Bij verhindering van deelname aan een wedstrijd moet dit altijd ruim van te voren gemeld worden bij de leider met opgave van redenen.
  • Zorg dat je op tijd aanwezig bent voor aanvang van de wedstrijd.
  • Per team kunnen er andere afspraken gemaakt worden.
  • Zorg voor een goede warming-up ter voorkoming van blessures.
  • Na de wedstrijd wordt zowel bij een thuiswedstrijd als bij een uitwedstrijd de kleedkamer opgeruimd.
  • Bij een thuiswedstrijd wordt ook de kleedkamer van de tegenstander gecontroleerd en opgeruimd.