• Contributie

  CONTRIBUTIEBEDRAGEN VOETBAL: PER 2022-2023:

  • Vanaf 19 jaar: volledig seizoen: € 240,- (+ € 12,5,- kledingfonds)
  • 25+ / 35+ / 45+: 120,- (+ € 12,5,- kledingfonds)
  • 17 t/m 18 jaar: € 195,- (+ € 12,5,- kledingfonds)
  • 15 t/m 16 jaar: € 163,- (+ € 12,5,- kledingfonds)
  • 13 t/m 14 jaar: € 145,- (+ € 12,5,- kledingfonds)
  • 11 t/m 12 jaar: € 130,- (+ € 12,5,- kledingfonds)
  • 5 t/m 10 jaar: € 118,- (+ € 12,5,- kledingfonds)

  CONTRIBUTIEBEDRAGEN HANDBAL: PER 2022-2023:

  • Vanaf 19 jaar: volledig seizoen: € 260,- (+ € 12,5,- kledingfonds)
  • Recreanten: 140,- (+ € 12,5,- kledingfonds)
  • 17 t/m 18 jaar: € 215,- (+ € 12,5,- kledingfonds)
  • 15 t/m 16 jaar: € 183,- (+ € 12,5,- kledingfonds)
  • 13 t/m 14 jaar: € 165,- (+ € 12,5,- kledingfonds)
  • 11 t/m 12 jaar: € 150,- (+ € 12,5,- kledingfonds)
  • 4 t/m 10 jaar: € 138,- (+ € 12,5,- kledingfonds)

  Walking Football / Trainende leden:

  • Walking Football/Trainende leden betalen de helft van de reguliere contributie.
  • Walking Football/Trainende leden betalen geen bijdrage voor het kledingfonds omdat ze geen gebruik maken van kleding van de vereniging.
  • Walking Football/Trainende leden zijn geen bondslid en mogen dus ook geen wedstrijden voetballen.

  Steunende leden: € 25,-

   Overige informatie

  • De contributiebedragen worden in 4 termijnen (oktober, december, februari, april) middels een automatische incasso van uw rekening geïncasseerd.
  • De bijdrage voor het kledingfonds wordt de tijdens de 1e inning apart geïnd.
  • Contributie die niet kan worden geïncasseerd wordt met terugwerkende kracht gefactureerd.
  • De contributie wordt jaarlijks verhoogd met de door het CBS vastgestelde prijscompensatie (inflatiecorrectie).
  • Elk lid is verplicht de contributie, die vastgesteld wordt op de jaarvergadering, te betalen binnen de daarvoor gestelde termijnen. Bij niet betalen neemt het bestuur maatregelen.
  • Omdat de vereniging voor ieder lid doorlopende kosten heeft (verzekering + afdracht KNVB/NHV) wordt bij het beëindigen van het lidmaatschap de volledige contributie van het seizoen geïnd.
  • 1 augustus begint voor de vereniging het nieuwe seizoen. Leden die willen stoppen moeten dit voor deze datum doorgeven aan de ledenadministratie. Indien een lid zich na 1 augustus afmeld wordt de volledige contributie van het seizoen geïnd.
  • Boetes opgelegd door de tuchtcommissie van de KNVB worden automatisch van uw rekening geïncasseerd, Ook de eventuele administratiekosten worden de speler in rekening gebracht.